WEEKEND MIEJSCOWOŚCI

 
Regulamin promocji "WEEKEND MIEJSCOWOŚCI"
 

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą "Weekend  Miejscowości", zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Hoger MB Sp. z o.o. zwanym dalej Organizatorem. Promocja przeznaczona jest dla klientów niżej wymienionych oddziałów:

  • Centrum MRÓWKA ul. Oleska 18 Lubliniec

1.

W trakcie trwania promocji dla mieszkańców niżej wymienionych miejscowości w podanych terminach przysługuje rabat w wysokości 10% w odpowiednich placówkach firmy Hoger MB Sp. z o.o.

Warunkiem otrzymania rabatu jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz zgoda na wystawienie paragonu imiennego.

 

2.

W promocji mogą brać udział tylko klienci płacący gotówką, kartą płatnicza lub kartą kredytową w dniu dokonania zakupów.

3.

Promocja nie dotyczy zakupu usług: np. Transportu

4.

Promocją nie są objęte towary na zamówienie oraz wcześniej wydane na dowody WZ, nawet w przypadku gdy termin fakturowania i zapłaty przypada na termin trwania promocji.

5.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Od cen promocyjnych nie przysługują rabaty przydzielanie w programie lojalnościowym „Karta Stałego Klienta”.

6.

Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2018r.

Organizator

Dołączone pliki