BON 20 ZŁ ZA KAŻDE WYDANE 100 ZŁ

REGULAMIN PROMOCJI „BON 20 ZŁ ZA KAŻDE WYDANE 100 ZŁ”

 

Organizatorem promocji jest Hoger MB Sp. z o.o. Z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec ul. Oleska 18 wpisana do KRS pod nr 0000521030, NIP 575-188-71-47 zwana dalej „Organizatorem”

Promocja „BON 20 ZŁ ZA KAŻDE WYDANE 100 ZŁ” (zwana dalej Promocją) obowiązuje w sklepie Mrówka w Lublińcu ul. Oleska 18 w dniach 22-24 lutego 2018 roku.

W promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:

zapoznał się z zasadami promocji określonymi w niniejszym regulaminie

dokonał zakupu w terminie trwania promocji

dokonał płatności za zakupy gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

Każdy zakup o wartości równej lub wyższej 100 zł w okresie trwania promocji premiowany jest bonem o wartości 20 zł. Wielokrotność wydanej pełnej kwoty 100 zł uprawnia do otrzymania takiej samej wielokrotności bonu 20 zł. Przykładowo: za zakupy o wartości 169 zł przyznany zostanie bon o wartości 20 zł. Za zakupy 299 bon 40 zł, za zakupy 319 zł bon 60 zł.

Towary na zamówienie oraz towary z ofert cenowych nie wliczają się do wartości zakupów od których naliczany jest bon.

Promocja nie łączy się z rabatami.

Bony będzie można wykorzystać w sklepie Mrówka w Lublińcu ul. Oleska 18 w dniach od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 roku. Po tym czasie bony tracą swoją ważność.

Zakupując produkty w ramach Promocji Klient traci prawo zwrotu lub wymiany towaru pełnowartościowego.